Współpraca

Formy reklamy:

Banery reklamowe
Placement
Konkursy
Testy/Recenzje
Patronat

Mój blog posiada profile na następujących stronach:

Ø https://www.facebook.com/KristiFashion
Ø http://lookbook.nu/kristifashion
Ø http://modnapolka.pl/profile/niuniusia9020
Ø http://www.chictopia.com/kristifashion

Jestem zainteresowana stałą lub jednorazową współpracą. Mile widziane indywidualne ustalanie form reklamowych. W trosce o komfort moich czytelników oraz utrzymanie poziomu bloga zastrzegam sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty współpracy.

PYTANIA? PROPOZYCJE?
Proszę kontaktować się ze mną na adres e-mail: krysia-905@wp.pl

Nie współpracuję na zasadzie rozliczenia barterowego.

Zapraszam do współpracy!

***

Forms of advertising:

Banner ads
Placement
Competitions
Tests/Reviews
Patronage

My blog has profiles on the following websites:

Ø https://www.facebook.com/KristiFashion
Ø http://lookbook.nu/kristifashion
Ø http://modnapolka.pl/profile/niuniusia9020
Ø http://chicisimo.pl/fashionista/niuniusia/
Ø http://www.stylistka.pl/profil/niuniusia9020/
Ø http://www.chictopia.com/kristifashion
Ø http://fashionwall.pl/konto/modny-blogcom/

I am interested in permanent or one-time cooperation. Individual establishing of the forms of advertising is welcomed. I reserve the right to answer only chosen offers of cooperation out of concern for the comfort of my readers and maintaining the level of the blog.

QUESTIONS? PROPOSALS?

Please contact me by e-mail: krysia-905@wp.pl

I invite you to cooperate

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *